hacked by zherixroot

Ծառայություններ

“Պրոգրես-Աուդիտ” ՓԲԸ-ի աշխատակազմի հարուստ մասնագիտական փորձը և հայաստանյան գործարար միջավայրի գերազանց իմացությունը մեզ հնարավորություն է տալիս հաջողությամբ կատարել ստանձնած առաջադրանքները` աուդիտորական, հաշվապահական հաշվառման, հարկային պլանավորման, կառավարման խորհրդատվության, իրավաբանական խորհրդատվության և մի շարք այլ ծառայություններ մատուցում գործում։

“Պրոգրես-Աուդիտ” ՓԲԸ-ի պրոֆեսիոնալ աշխատակազմը ծառայություններ է մատուցում տարբեր բնագավառներում և պահպանում է իր անկախությունը, օբյեկտիվությունը, ազնվությունը բոլոր հանգամանքներում։ “Պրոգրես-Աուդիտ” ՓԲԸ-ի կողմից կարևորվում է պատվիրատու Ընկերության գործունեությանը վերաբերող այն տեղեկատվության գաղտնիությունը, որը ձեռք է բերվել մասնագիտական ծառայությունների մատուցման ընթացքում։ “Պրոգրես-Աուդիտ” ՓԲԸ-ն ծառայություններ մատուցելիս առաջնորդվում է Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Oրենսդրության դրույթներով։